بازیابی رمز عبور

جهت بازیابی رمز عبور ، کد ملی خود را وارد نموده سپس روش ارسال را تعیین نمایید ، لازم به ذکر است رمز عبور تنها در صورتی که مشخصات در سامانه ثبت شده و با هم همخوانی داشته باشند ، ارسال خواهد شد.


ارسال از طریق ایمیل
ارسال از طریق پیامک
ارسال هر دو